Digital Marketing

Bạn đã sẵn sàng chiếm lĩnh thị trường chưa?
Quảng Cáo Cốc Cốc

01 Quảng Cáo Cốc Cốc

Tiếp cận chính xác khách hàng theo mục tiêu riêng biệt. Nhằm đẩy mạnh tính lan truyền, tăng độ nhận diện thương hiệu & thúc đẩy kinh doanh.
Quảng Cáo Cốc Cốc
Email & SMS Marketing
Email & SMS Marketing

02 Email & SMS Marketing

Truyền tải thông điệp trọng tâm & trúng tâm lý khách hàng. Hỗ trợ đắc lực quảng bá thương hiệu doanh nghiệp & chăm sóc khách hàng
Email & SMS Marketing
Quảng Cáo Google AdWords

03 Quảng Cáo Google AdWords

Trang quảng cáo của bạn nằm trang nhất kết quả tìm kiếm. Kết nối & thuyết phục khách hàng tiềm năng sử dụng dịch vụ của bạn.
Quảng Cáo Google AdWords
Quảng Cáo Mạng Xã Hội

04 Quảng Cáo Mạng Xã Hội

Lập ra một kế hoạch cụ thể giúp cho thương hiệu của Quý Doanh Nghiệp được quảng bá vượt trội.
Quảng Cáo Mạng Xã Hội

EASTERN DIGITAL

GIẢI PHÁP TIẾP CẬN TỐI ƯU

Sử dụng các kênh phân phối trực tuyến - định hướng theo cơ sở dữ liệu nhằm tiếp cận đến khách hàng đúng thời điểm, thích hợp, cá nhân hóa và chi phí hợp lý.