Đơn hàng từ Hoàng Test (0917450205)

12 Tháng Bảy, 2016
Đơn hàng từ Hoàng Test (0917450205)
8.0 trên 10 được 1 bình chọn

Thông tin người mua:
Họ và tên: Hoàng Test
Email: [email protected]
Số điện thoại: 0917450205
Địa chỉ: 73 Bùi Đình Túy
Ghi chú:
test thử

Tổng cộng387,232,000

Ảnh Tên Sản phẩm (Dịch vụ) Giá Số lượng Tổng
Lễ hội Hawaii 63,240,000₫ 3 189,720,000₫
Lãng mạn Paris 14,756,000₫ 2 29,512,000₫
Du lịch Brunei 42,000,000₫ 4 168,000,000₫